Facebook
přihlášení
hlavní nabídka
partneři
Frintasaddlery
Internetový portál shaana.cz
předpověď počasí
CO SE SMÍ A CO SE NESMÍ

/AREÁL

Do areálu je přísně zakázáno vnášet

- jakékoliv skleněné nádoby (včetně lahví), plechovky

- hořlaviny, pyrotechnické předměty, otevřený oheň

- předměty ohrožující bezpečnost nebo zdraví (jakékoliv psychotropní látky; drogy, zbraně) ? výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky (např. cigaretové výrobky)

- laserová ukazovátka

- magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam,
BetaCam, Super VHS, Super 8...) i fotoaparáty - výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících. (Výjimka podléhá povolení pořadatele)

V areálu je přísně zakázáno:

Zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů, a to i pro vlastní potřebu. (Výjimka podléhá povolení pořadatele)

Stavění stanů, přístřešků omezující ostatní návštěvníky.

Rozdělávání ohňů.

- Do areálu je zakázán vstup psům.

/UPOZORNĚNÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo ke kontrole vstupenek a identifikačních náramků, k osobní prohlídce při vstupu do areálu (z důvodu zamezení vnášení nebezpečných předmětů), k vykázání z areálu osob ohrožujících bezpečnost návštěvníků, eventuálně osob bez identifikačních náramků, zamezení vstupu návštěvníků do prostor, které nejsou vyhrazeny veřejnosti bude zajišťovat bezpečnostní služba.

/CAMP

V campu je přísně zakázáno:

- rozdělávání ohňů

- ničení cizího majetku

- nelegální prodej občerstvení, upomínkových předmětů a jiného zboží bez vědomí pořadatele a provozovatele campu!

- předměty ohrožující bezpečnost nebo zdraví (jakékoliv psychotropní látky; drogy, zbraně) ? výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky (např. cigaretové výrobky)

Jakékoliv porušení tohoto nařízení bude pokutováno dle obecní vyhlášky Hoštic a tržního řádu Hoštic.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF
Powered by XOOPS 2.0.16 ? 2001-2008 The XOOPS Project